Kvinnor hämtar vatten med traditionella lerkrukor i den öppna kanalen i Noor Muhammad Thaheem, som transporterar dricksvatten från Keenjharsjön till Karachi. Den lokala regeringen ger inte byborna tillstånd att ansluta en rörledning från kanalen till byn, eftersom de är rädda att vattentillförseln till Karachi, som redan lider av vattenbrist, ska minska.

Women collect water in traditional terracotta pots from the open canal in Noor Muhammad Thaheem. The canal transports drinking water from Keenjhar Lake to Karachi, however the local government will not allow the village residents to connect a pipe from the canal to their community, because they fear that the water supply to Karachi, which already suffers water shortages, will be reduced.

 
 
I fiskebyn Haji Karfoor Jat kan det bli över 45 grader varmt under högsommaren. Här samlas elever i skuggan utanför skolhuset för att ha lektioner. Skolan håller på att kollapsa eftersom det försaltade grundvatt netorsakar erosion. Students in the coastal fishing community of Haji Karfoor Jat gather for lessons in the shade outside their schoolhouse, which is collapsing due to erosion caused by saline groundwater. Temperatures here can exceed 45 °C in peak summer.

I fiskebyn Haji Karfoor Jat kan det bli över 45 grader varmt under högsommaren. Här samlas elever i skuggan utanför skolhuset för att ha lektioner. Skolan håller på att kollapsa eftersom det försaltade grundvatt netorsakar erosion.

Students in the coastal fishing community of Haji Karfoor Jat gather for lessons in the shade outside their schoolhouse, which is collapsing due to erosion caused by saline groundwater. Temperatures here can exceed 45 °C in peak summer.

 
 
 

“Vi har inga vattenanläggningar såsom handpumpar eller liknande eftersom grundvattnet häromkring har blivit för salt. Vi får vårt dricksvatten från vattentankar som kommer med lastbilar. Det kostar oss cirka 2000 rupier varje gång och då har vi dricksvatten för fem dagar.”

“30 till 40 personer använder dessa vattentankar och varje hushåll bidrar. För vissa motsvarar denna summa 80 procent av deras inkomst.”

Muhammad Ibrahim, byledare,
Haji Karfoor Jat

“We don’t have any water facilities, like a hand pump or anything because we are living so close to the saline water. We get water from tankers instead, which cost us about 2000 rupees, and we use that water for five days for drinking. 

“There are 30 to 40 people that use that tanker. Everyone contributes, and for some people here that can be up to 80% of their income.” 

Muhammad Ibrahim, community leader,
Haji Karfoor Jat

 
 
En flicka rättar till sjalen på en yngre klasskamrat. Invånarna i Haji Saleh Jat är kända för sitt broderi. “Barnen är så rena och vackra nu”, säger rektorn Abdul Hakeem. “Skolmiljön är mycket hälsosammare idag. Det är en mycket positiv förändring.” An older girl fixes her younger classmate’s headscarf in Haji Saleh Jat. Residents of the area are famed for their skilled embroidery work. “The children are so clean and beautiful now,” says head teacher Abdul Hakeem. “That has been a positive change; there is a healthier environment around the school.”

En flicka rättar till sjalen på en yngre klasskamrat. Invånarna i Haji Saleh Jat är kända för sitt broderi. “Barnen är så rena och vackra nu”, säger rektorn Abdul Hakeem. “Skolmiljön är mycket hälsosammare idag. Det är en mycket positiv förändring.”

An older girl fixes her younger classmate’s headscarf in Haji Saleh Jat. Residents of the area are famed for their skilled embroidery work. “The children are so clean and beautiful now,” says head teacher Abdul Hakeem. “That has been a positive change; there is a healthier environment around the school.”

Kvinnor hämtar vatten från kanalen i Noor Muhammad Thaheem. Women collect water from the open canal in Noor Muhammad Thaheem.

Kvinnor hämtar vatten från kanalen i Noor Muhammad Thaheem.

Women collect water from the open canal in Noor Muhammad Thaheem.

11-åriga Shaneela står vid ett fönster i familjens hem, som består av ett rum, i byn Muhammad Ali Bhar. Hennes föräldrar låter henne inte gå i skolan, men hon smyger ofta in i klassrummet på skolan ändå. Hennes föräldrar säger att de kommer låtahenne gå till skolan så snart det finns tillgång till vatten och en fungerande, separat toalett för flickor. 11-year-old Shaneela stands by a window inside her one-room home in Muhammad Ali Bhar. Her parents do not allow her to attend school, although she often sneaks into the classroom anyway. Her parents say they will send her to school when there is access to water and a separate functioning toilet for girls.

11-åriga Shaneela står vid ett fönster i familjens hem, som består av ett rum, i byn Muhammad Ali Bhar. Hennes föräldrar låter henne inte gå i skolan, men hon smyger ofta in i klassrummet på skolan ändå. Hennes föräldrar säger att de kommer låtahenne gå till skolan så snart det finns tillgång till vatten och en fungerande, separat toalett för flickor.

11-year-old Shaneela stands by a window inside her one-room home in Muhammad Ali Bhar. Her parents do not allow her to attend school, although she often sneaks into the classroom anyway. Her parents say they will send her to school when there is access to water and a separate functioning toilet for girls.

 

“Om man byggde en toalett imorgon skulle jag skicka mina flickor till skolan med en gång, det är mitt ansvar.”

“Men idag finns det ingen fungerande toalett i skolan och inget rinnande vatten, så vi låter dem inte gå i skolan eftersom vi har tillgång till vatten och toaletter häri byn, men inte där. När Shaneela är i skolan gillar hon matematik.

Det är hennes favoritämne. Hon är inte inskriven vid skolan men hon går dit ändå ibland bara för att titta och lyssna. Hon gillar att lära sig saker.”

Bega och Abdul Ghafoor, Shaneelas mor och far, Muhammad Ali Bhar

“If you construct a toilet block tomorrow, I will send my girls to school; this is my responsibility. But right now there is no functioning toilet there and no running water, so we do not send them because we have facilities here in the village. 

“Shaneela likes counting when she is at school. That is her favourite thing about going there. She is not enrolled but she goes just to see. She likes learning.”

Bega and Abdul Ghafoor, Shaneela’s mother and father, Muhammad Ali Bhar

 
 
Elever väntar på att lektionen ska börja i den statliga lågstadieskolan för flickor i Chaudhry Atta Muhammad. Sedan toaletter installerats på skolan har närvaron ökat. Elevernas föräldrar kan nu känna sig trygga med att deras barn inte behöver lämna skolans område för att uträtta sina behov. Pupils await the start of lessons at the Government Girls Primary School in Chaudhry Atta Muhammad. Since the sanitation block was built, attendance has increased, with parents reassured that their children will not have to leave the school compound to find a place to go to the toilet.

Elever väntar på att lektionen ska börja i den statliga lågstadieskolan för flickor i Chaudhry Atta Muhammad. Sedan toaletter installerats på skolan har närvaron ökat. Elevernas föräldrar kan nu känna sig trygga med att deras barn inte behöver lämna skolans område för att uträtta sina behov.

Pupils await the start of lessons at the Government Girls Primary School in Chaudhry Atta Muhammad. Since the sanitation block was built, attendance has increased, with parents reassured that their children will not have to leave the school compound to find a place to go to the toilet.

 

“Vi har 31 elever på skolan. Skolan tvingades stänga under en tid eftersom det inte fanns någon lärare i byn, men när jag anställdes 2014 kunde den öppna igen.

För närvarande är det inte säkert för barnen att vistas i skolbyggnaden, eftersom taket håller på att falla sönder och trillar ner över deras bänkar.”

“Jag har ansökt om ekonomiska medel för att kunna renovera byggnaden och snart kommer NRSP (WaterAids lokala samarbetspartner i Pakistan) att bygga en ny toalett som ska vara motståndskraftig mot erosion. Förut brukade vi ha översvämningar här, men nu har vi byggt upp fördämningar som håller vattnet borta. Men vi kan inte skydda oss mot det saltvatten som tränger upp ur marken, så de nya toaletterna måste byggas så att de klarar av det.”

Mustafa Ghulam, lärare,
Haji Karfoor Jat

“We currently have 31 students enrolled here. For a while the school was closed because there was no teacher in the community, but I was hired in 2014 and re-opened the school. At the moment the building is not safe for the children to sit in, pieces of the ceiling fall onto their desks. 

“I have applied for funding to reconstruct the building, and soon NRSP (WaterAid’s local partners in Pakistan) will construct a new toilet block here that will be built to resist the kind of erosion that has destroyed the school. It used to flood here, but we built some walls that keep the water away. We can’t keep the saltwater that comes up from the ground out though, so the buildings have to be strong to resist it.”

Mustafa Ghulam, teacher,
Haji Karfoor Jat
 

 
 
Sexåriga Gul står mitt i ruinerna av sitt klassrum i Haji Karfoor Jat. Skolans väggar och tak vittrar sönder av erosionen som orsakas av det försaltade grundvattnet och de salta vindar som sveper in från det närliggande Arabiska havet. Six-year-old Gul stands amid the ruins of her classroom in Haji Karfoor Jat. The school’s walls and ceiling are collapsing due to erosion by saline groundwater and salt winds blowing from the nearby Arabian Sea.

Sexåriga Gul står mitt i ruinerna av sitt klassrum i Haji Karfoor Jat. Skolans väggar och tak vittrar sönder av erosionen som orsakas av det försaltade grundvattnet och de salta vindar som sveper in från det närliggande Arabiska havet.

Six-year-old Gul stands amid the ruins of her classroom in Haji Karfoor Jat. The school’s walls and ceiling are collapsing due to erosion by saline groundwater and salt winds blowing from the nearby Arabian Sea.

 

“De här förbättringarna är bra för barnen och andra människor i deras omgivning. De kan föra vidare vad de har lärt sig när de själva bildar familj. Detta är väldigt viktigt. En frisk och sund elev kan, till skillnad från en elev med hälsoproblem, på ett effektivt sätt bidra till samhället.”

Muhammad Adam, rektor,
Noor Muhammad Thaheem

“The improvements are good for the children and those around them. They can share what they have learnt with their future families. It is very important.

A healthy student can contribute effectively to society, unlike an unhealthy person.”  

Muhammad Adam, head teacher, Noor Muhammad Thaheem

 
 
En pojke klättrar upp från kanalen i Noor Muhammad Thaheem efter ett dopp. Kanalen är bybornas enda vattenkälla som inte är försaltad. De använder det orenade vattnet för såväl bad, matlagning som för att dricka. A boy climbs out of the canal after a swim in Noor Muhammad Thaheem. The canal is the only source of non-saline water accessible to villagers for their homes. This untreated water is used for bathing as well as cooking and drinking.

En pojke klättrar upp från kanalen i Noor Muhammad Thaheem efter ett dopp. Kanalen är bybornas enda vattenkälla som inte är försaltad. De använder det orenade vattnet för såväl bad, matlagning som för att dricka.

A boy climbs out of the canal after a swim in Noor Muhammad Thaheem. The canal is the only source of non-saline water accessible to villagers for their homes. This untreated water is used for bathing as well as cooking and drinking.

 

“Vi har ungefär 130 barn i vår skola. Tidigare hade vi bara en toalett och inga möjligheter att tvätta oss. Men nu har vi ett rum där vi kan tvätta oss, vi har en brunn och vi har också börjat med undervisning i hygien.”

“Att vi har vatten och toaletter är viktigt för att få barnen att komma till skolan. Om toaletterna inte fungerar vågar föräldrarna inte skicka hit barnen. Jag kommer själv från den här byn så jag är väldigt engagerad i att ge barnen utbildning och att se till att vi ständigt förbättrar vår skola. Vatten och toaletter behövs verkligen. De bidrar inte bara till att skapa en ren miljö i skolan utan också till att skapa ordning och trygghet, eftersom barnen inte behöver lämna skolområdet för
att uträtta sina behov.

Mustafa Ghulam, lärare,
Haji Karfoor Jat

“We have about 130 children at this school. Previously we only had one toilet, and no washing facilities, but now we have a washroom, a borehole for water and hygiene promotion sessions. 

“The water is important for enrolment. The toilet blocks are important – if those do not work no one trusts in sending the children to school. I am from the same village so I am focused on education and the improvement of the school.

These facilities are very much needed. They help to keep a clean environment, they also help to maintain order at the school; the children stay safe and close.”

Ahmed Samoo, head teacher,
Haji Saleh Jat

 
 
På byskolan i Haji Saleh Jat deltar fyraåriga Benazir i undervisningen tillsammans med andra pojkar och flickor i olika åldrar. Four-year-old Benazir attends class with boys and girls of different ages in Haji Saleh Jat.

På byskolan i Haji Saleh Jat deltar fyraåriga Benazir i undervisningen tillsammans med andra pojkar och flickor i olika åldrar.

Four-year-old Benazir attends class with boys and girls of different ages in Haji Saleh Jat.

Kvinnor hämtar vatten med traditionella lerkrukor i den öppna kanalen i Noor Muhammad Thaheem, som transporterar dricksvatten från Keenjharsjön till Karachi. Den lokala regeringen ger inte byborna tillstånd att ansluta en rörledning från kanalen till byn, eftersom de är rädda att vattentillförseln till Karachi, som redan lider av vattenbrist, ska minska. Women collect water in traditional terracotta pots from the open canal in Noor Muhammad Thaheem. The canal transports drinking water from Keenjhar Lake to Karachi, however the local government will not allow the village residents to connect a pipe from the canal to their community, because they fear that the water supply to Karachi, which already suffers water shortages, will be reduced.

Kvinnor hämtar vatten med traditionella lerkrukor i den öppna kanalen i Noor Muhammad Thaheem, som transporterar dricksvatten från Keenjharsjön till Karachi. Den lokala regeringen ger inte byborna tillstånd att ansluta en rörledning från kanalen till byn, eftersom de är rädda att vattentillförseln till Karachi, som redan lider av vattenbrist, ska minska.

Women collect water in traditional terracotta pots from the open canal in Noor Muhammad Thaheem. The canal transports drinking water from Keenjhar Lake to Karachi, however the local government will not allow the village residents to connect a pipe from the canal to their community, because they fear that the water supply to Karachi, which already suffers water shortages, will be reduced.